Welkom bij de Canon Store

Welkom bij de Canon Store

Canon 3 items in je winkelmandje

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Winkelmandje leegmaken

Je hebt geen items in je mandje.

Repeat & Save van Canon Algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) worden de specifieke voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op de abonnementsservice Repeat & Save.

Repeat & Save wordt aangeboden door Canon Europa N.V., een onderneming uit de Canon-groep, geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland ('Canon', ‘wij’).

1. WAT IS ‘REPEAT & SAVE’

1.1. Met een abonnement op Repeat & Save van Canon krijgt u op regelmatige basis door u gekozen Canon-producten toegestuurd tegen een betere prijs, en met de frequentie en in de hoeveelheid die u zelf kiest. De actuele kortingen en voordelen kunt u bekijken op de Repeat & Save-pagina.

1.2. U kunt een levering overslaan, wijzigen of annuleren volgens de onderstaande Voorwaarden.

2. BESCHIKBAARHEID

2.1. Repeat & Save is beschikbaar voor inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk (het ‘Gebied’), Zweden en Zwitserland. Ga voor meer informatie over bezorgingen en uitzonderingen, naar onze webpagina Bezorginformatie.

2.2. Deelname aan Repeat & Save is voor uw eigen gebruik, en niet om door te verkopen, te herdistribueren of op een andere manier te delen met andere partijen.

2.3. De service is gericht op consumenten. Bedrijven dienen er rekening mee te houden dat Canon geen btw-facturen kan uitgeven aan klanten die in Canon's online B2C e-commercewebsite bestellen. Als bedrijf kunt u dus niet de btw terugvragen.

2.4. Repeat & Save is beschikbaar op geselecteerde producten, die worden vermeld op de productpagina (‘Producten die in aanmerking komen’). De lijst van producten die in aanmerking komen kan van tijd tot tijd veranderen, bijv. wanneer nieuwe printers worden uitgebracht. Dit betekent namelijk dat nieuwe inkten worden toegevoegd of dat inkten voor oude printers niet langer verkrijgbaar zijn. Ook kan het zijn dat nieuwe producten in aanmerking komen voor Repeat & Save.

2.5. Als u zich abonneert op andere services (zoals Automatische bevoorrading van inkt), bent u zelf verantwoordelijk voor het wijzigen of opzeggen van uw abonnement op Repeat & Save, zodat u niet dezelfde producten via meerdere verschillende abonnementsservices ontvangt.

3. VEREISTEN, INTERNATIONALE AANKOPEN

3.1. U moet beschikken over een geldige e-mail-ID en een Canon ID-account om u aan te melden voor een abonnement op Repeat & Save.

3.2. Als u in het Gebied woont, kunt u het abonnement op Repeat & Save in elk land van het Gebied kopen, ongeacht in welk land u verblijft. Canon kan echter alleen in aanmerking komende producten leveren in het land dat het dichtst bij de website ligt waar u het abonnement op Repeat & Save hebt afgesloten.

4. GEBRUIK

4.1. Zodra u bent geabonneerd voor geselecteerde in aanmerking komende producten, worden ze automatisch geleverd in de overeengekomen hoeveelheid en frequentie. U hoeft dus niets meer te doen.

4.2. U betaalt de prijs van een artikel die geldt op het moment dat u de abonnementsbestelling plaatst. Deze prijs wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling die u via e-mail ontvangt. Alle voor u geldende kortingen worden automatisch toegepast. De drempel voor gratis standaardlevering en eventuele kosten worden toegepast op de totale waarde van uw bestelling nadat eventuele kortingen of promoties zijn verrekend.

4.3. Zorg ervoor dat u geldige betalingsgegevens opgeeft wanneer u zich abonneert op Repeat & Save. Zorg ervoor dat voldoende saldo beschikbaar is ten tijde van toekomstige maandelijkse betalingen. Bij een mislukte betaling stuurt Canon de gebruiker een herinneringsmail om de betalingsgegevens bij te werken. Canon zal de betaling drie keer opnieuw proberen te verwerken. Als deze pogingen mislukken, wordt de huidige abonnementsbestelling geannuleerd. Bij de volgende abonnementsbestelling probeert Canon de betaling opnieuw te verwerken. Indien dit niet lukt, worden de bestelling en het gehele abonnement geannuleerd.

4.4. Als de betaalkaart bijgewerkt moet worden, stuurt Canon u 2 dagen voordat de bestelling moet worden geplaatst een e-mail, zodat u het abonnement met geldige kaartgegevens kunt bijwerken. U kunt de betalingsgegevens ook op elk moment bijwerken in het gedeelte Mijn account in de portal. Als Canon nog steeds niet in staat is de betaling te innen, zal Canon de inschrijving op de abonnementsservice annuleren.

4.5. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw verzendadres altijd actueel blijft.

4.6. Helaas kan het in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomen dat Canon kampt met een voorraadtekort en dat het door u gekozen product niet beschikbaar is. Canon zal u in dat geval laten weten dat het artikel niet meer in voorraad is. Als u hebt gekozen voor ‘Automatische vervangingen’, stuurt Canon u, indien van toepassing, als alternatief een compatibel product in een ander formaat, zodat u nooit zonder inkt komt te zitten. Voor veel printers kan dezelfde inkt in verschillende formaten geleverd worden. Als klant A bijvoorbeeld een XXL-formaat als standaardinkt heeft gekozen, maar deze is niet op voorraad en de klant heeft automatische vervangingen ingeschakeld, stuurt Canon als alternatief een XL- of standaardformaat. Deze is zeker compatibel met de printer die de betreffende klant heeft, omdat al deze formaten voor hetzelfde inktmodel zijn. U kunt de instellingen voor automatische vervangingen aanpassen op het tabblad Abonnement in het gedeelte Mijn account.

4.7. Standaard staat voor Repeat & Save de optie Automatische Vervangingen ingeschakeld, maar u kunt dit uitschakelen in het gedeelte Mijn account in de portal.

5. REPEAT & SAVE WIJZIGEN

5.1. U kunt uw abonnementsinstellingen voor Repeat & Save op elk moment wijzigen in het gedeelte Mijn account in de portal.

5.2. Eventuele wijzigingen in uw abonnementsinstellingen die vóór middernacht GMT zijn doorgevoerd, zijn automatisch van toepassing op alle nieuwe automatische bestellingen die de volgende dag worden gedaan. Wijzigingen die worden aangebracht in de bestelling nadat de komende automatische bestelling is gemaakt, zijn van toepassing op de eerstvolgende automatische abonnementsbestelling.

5.3. Zodra een automatische bestelling voor Repeat & Save is gemaakt, hebt u 48 uur de tijd om de bestelling over te slaan of te bewerken. U ontvangt een e-mail om u hiervan op de hoogte te brengen. Daarna wordt de bestelling zoals gewoonlijk verwerkt en verzonden.

5.4. De hoeveelheid en leveringsfrequentie van geselecteerde artikelen in uw abonnement kunt u aanpassen in de portal. Als u deze wijzigingen wilt aanbrengen, moet u dit doen binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail over het maken van de komende bestelling. Het wijzigen van de leveringsfrequentie van een artikel kan wel tot gevolg hebben dat een nieuwe abonnementsbestelling wordt gemaakt. Klant A heeft bijvoorbeeld een abonnement voor zwarte inkt en kleureninkt, maar wil de leveringsfrequentie van zwarte inkt aanpassen naar wekelijks en van kleureninkt naar maandelijks. Canon zal zijn huidige bestelling dan splitsen in twee afzonderlijke abonnementsbestellingen. De reden hiervoor is dat de leveringsfrequentie en -data niet meer hetzelfde zijn.

5.5. Canon behoudt zich het recht voor de lijst van in aanmerking komende producten voor Repeat & Save en eventuele kortingen die met deze service gepaard gaan, te wijzigen. Eventuele wijzigingen gelden echter alleen voor nieuwe abonnementen. Voor klanten die al geabonneerd zijn, kan Canon het abonnement, de geldende kortingen en gerelateerde instellingen wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u het abonnement 14 dagen voor de volgende betaaldatum opzeggen.

5.6. In het uitzonderlijke geval dat Canon een product uit de service van Repeat & Save verwijdert (d.w.z. dat het product uit de handel wordt genomen) of de service helemaal opheft, ontvangt u 30 dagen van tevoren bericht over deze wijziging.

6. ANNULERING EN RETOURNEREN

6.1. U blijft op Repeat & Save geabonneerd tot het abonnement op enig moment door u of door Canon wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

6.2. U hebt een wettelijk recht om binnen 14 dagen na inschrijving dit abonnement op te zeggen. Als u binnen deze 14 dagen inkt hebt ontvangen, kunt u die via de standaard retourprocedure retourneren om een restitutie te ontvangen. Canon kan geen restitutie geven op geopende inktverpakkingen.

6.2.1. De abonnementsbestelling voor Repeat & Save kan op elk moment worden geannuleerd in het gedeelte Mijn Account in de portal. Deze wijziging is onmiddellijk van kracht. Na deze wijziging worden geen nieuwe automatische bestellingen meer gemaakt. Lopende bestellingen worden nog wel verwerkt en dienovereenkomstig verzonden en gefactureerd.

6.3. Als u een Repeat & Save-product wilt retourneren, geldt de gebruikelijke retourprocedure van Canon. Als u een Repeat & Save-product wilt retourneren, geldt de gebruikelijke retourprocedure van Canon.

6.4. U hebt 90 dagen de tijd om een abonnement dat is opgezegd weer te activeren. Alle kortingen die u had voordat het abonnement werd opgezegd blijven van toepassing als het abonnement weer wordt geactiveerd. Mocht de korting echter zijn gewijzigd sinds de opzegging (d.w.z. verhoogd of verlaagd), dan zal Canon u van deze wijziging op de hoogte brengen. Na 90 dagen moet er een nieuwe bestelling voor het Repeat & Save-abonnement worden gemaakt, om nog langer van deze service gebruik te willen maken. Eerder verworven kortingen zijn anders niet meer van toepassing.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. In geval van een defect in Canon's producten waarvan Canon op de hoogt is gesteld, zal Canon (onder voorbehoud van bevestiging van het probleem), de prijs van het product terugbetalen, dan wel het product vervangen of repareren.

7.2. Onder deze Verkoopvoorwaarden is Canon's aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de prijs die u hebt betaald voor het product waarop het geleden verlies of de schade betrekking heeft.

7.3. Canon sluit in geen geval zijn aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid aan de zijde van Canon; b) fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken en grove nalatigheid; (c) niet-nakoming van wettelijke bepalingen en Canon sluit in geen geval zijn aansprakelijkheid uit of beperkt deze verder dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Geen enkele bepaling in dit artikel of elders in deze verkoopvoorwaarden begrenst of tast uw wettelijke rechten aan. Voor meer informatie over consumentenrechten, kunt u contact opnemen met een plaatselijke consumentenadviesdienst.

8. UPDATES VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Canon behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Canon zal echter proberen om belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden via e-mail te melden en te benadrukken.

9. PRIVACYVERKLARING

Lees het Privacybeleid voor klanten van Canon om te weten te komen hoe Canon uw persoonsgegevens gebruikt en hoe u uw individuele rechten kunt uitoefenen.

10. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

10.1. Als u een consument bent, zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt van toepassing op deze actie en bent u gerechtigd een gerechtelijke procedure in uw eigen taal aan te spannen bij een lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.

10.2. Als u een bedrijf bent, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.