Welkom bij de Canon Store

Welkom bij de Canon Store

Canon 3 items in je winkelmandje

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Winkelmandje leegmaken

Je hebt geen items in je mandje.

Recycling - WEEE en Batterijen

De EU-richtlijn 'Waste Electrical and Electronic Equipment' (WEEE, afgedankte elektronische en elektrische apparatuur) en de richtlijn over batterijen en accu's (2013/56/EC) is opgenomen in de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten. De richtlijn is bedoeld om recycling van afgedankte elektronica, batterijen en accu’s te stimuleren.

WEEE take-back

Vanaf half februari 2014 kunnen Elektronische producten gratis ingeleverd worden bij elektronicawinkels met een vloeroppervlak van meer dan 400 vierkante meter; ook zonder dat je er een apparaat aanschaft. Daarnaast kun je ze kwijt bij de milieustraat, via de chemokar of via inleverbakken bij meer dan 2.000 inleverplekken bij vele winkelketens, ongeacht het vloeroppervlak.

Betekenis van de symbolen

Het kliko-symbool geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval, in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (2012/19 / EU), de batterij-richtlijn (2006/66 / EG) en / of de nationale wetgeving ter uitvoering van deze richtlijnen.

Battery Symbol Directive Symbol

Als tevens een chemisch symbool onder het kliko-symbool staat, geeft dit - in overeenstemming met de accu richtlijn - aan dat een zwaar metaal (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) aanwezig is in deze batterij of accu in een hogere concentratie dan de van toepassing zijnde drempelwaarde bepaald in de Batterij richtlijn.

Het vermijden van milieueffecten

Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met elektrisch en elektronisch afval, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de recycling van dit product, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afval autoriteit of uw afvalverwerkingsbedrijf.

Canon's recycleprogramma voor toner- en inktcartridges

Canon heeft ook een eigen recycleprogramma voor toner- en inktcartridges dat aan de WEEE-normen voldoet. Ga voor meer informatie naar Canon's website over het recyclen van cartridges.